Knowledgebase
Aktualizacja DNS

Aby usługi w Twojej domenie były obsłużone na serwerze Ogicom, należy odpowiednio ustawić delegację domeny. Zmianę taką wykonujesz u usługodawcy, u którego opłacasz odnowienie domeny.

Jeżeli faktury za odnowienie domeny opłacasz w Ogicom, ustawienie właściwych serwerów wykonujesz następująco:

Zmiana serwerów DNS dla domeny opłacanej w OGICOM

Jeśli fakturę opłacasz u innego usługodawcy, sprawdź u jakiego, postępując wg wskazówek:

Zaloguj się do panelu klienta na konto administracyjne, następnie wybierz: Domeny internetowe -> whois lub wykorzystaj ogólnodostępne narzędzie:

http://www.dns.pl/cgi-bin/whois.pl
 1. W przypadku, gdy operatorem nie jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 2. Lista z danymi kontaktowymi znajduje się na stronie:
  http://www.dns.pl/porozumienie/partner.html

  U operatora domeny należy podać następujące serwery dns:

  ns1.ogicom.pl    93.157.100.203
  ns2.ogicom.pl    80.81.255.220
  ns3.ogicom.pl    213.108.63.63

 3. W przypadku, gdy operatorem jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa  • Należy wejść na https://www.dns.pl/cgi-bin/zmiana.pl
  • Podać nazwę domeny
  • Podać serwery dns

    Nazwa serwera    adres ip
    ns1.ogicom.pl    93.157.100.203

    ns2.ogicom.pl    80.81.255.220
    ns3.ogicom.pl    213.108.63.63

  • Wypełnić formularz danymi abonenta domeny
  • Wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać faksem na nr wskazany na wniosku.
Czy wiesz że?