Knowledgebase
Aby utworzyć nową bazę MySQL: * zaloguj się do PANELU KLIENTA [1] jako ADMINISTRATOR, * kliknij ZARZĄDZANIE USŁUGAMI --...
Aby zmienić hasło do bazy MySQL: * zaloguj się do PANELU KLIENTA [1] jako ADMINISTRATOR, * kliknij ZARZĄDZANIE USŁUGAMI...
Aby dodać nowego użytkownika do bazy MySQL: * zaloguj się do PANELU KLIENTA [1] jako ADMINISTRATOR, * kliknij ZARZĄDZAN...
JOOMLA Dane są przechowywane w pliku _CONFIGURATION.PHP_ w zmiennych: var $host = 'ADRES SERWERA'; (jeśli baza leży na ...