Knowledgebase
Na serwerach WWW dostępne są interpretery PHP w wersji 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.0. Domyślną wersją jest 5.5. Jeśli chcesz skorzysta...
Aby zmienić parametry php takie jak np. safe_mode lub włączyć ionCube Loader należy wyedytować plik php.ini. Plik ten może zosta...
Aby włączyć ZendGuardLoader dla PHP w wersji 5.4 należy na końcu pliku php5.4.ini dopisać poniższe dwie linie kodu: ZEND_E...
Aby włączyć obsługę Memcached należy na końcu pliku phpx.y.ini (gdzie x.y jest wersją PHP wymuszoną dla danej witryny np. 5.5 lu...